Leerjaar 1

De inhoud van het eerste jaar gaat over in de diepte thuiskomen bij jezelf / over in de essentie zijn. Dat is de basis van de opleiding. Je krijgt dan ook tijdens de opleiding feedback over de behandelingen die je aan anderen geeft. Alle technieken, kennis, vaardigheden die je leert maken de opleiding tot een geheel.

Het eerste jaar is opgebouwd uit 10 modules:

Module 1: werken met chakra´s en de aura

In deze module gaan we aan de slag met de chakra´s en de aura. In het eerste dagdeel geef ik de theorie over de chakra- en auraleer. Welke chakra´s hebben we, hoe zien deze eruit, hoe kan ik ze voelen, ervaren, zien? Hoe gebruik ik ze met behandelen?  Welke auralagen zijn er? En in het tweede dagdeel gaan we in het praktijkgedeelte daarmee aan de slag. Wat betreft de chakra’s doen we dit met behulp van de chakrascan, de chakra’s individueel te behandelen en te verbinden middels de vibration state. De aura gaan we leren voelen en we gaan deze proberen waar te nemen. We sluiten de dag af met een fijne “Reiki douche”.

 Module 2: van fysiek niveau > naar de oorzaak van de klacht

In de ochtend ga je eerst met een fysieke klacht aan de slag. In het theoriegedeelte onderzoek je de opbouw van een klacht, welke patronen hangen hiermee samen? Welke overtuigingen en overlevingsmechanismen zitten hier achter? We gaan dan ook van buiten naar binnen toe behandelen, zodat je leert om helemaal naar de oorzaak van de klacht door te dringen. Je gaat patronen en overtuigingen herkennen, erkennen en loslaten. Tot slot komen we tot de kern, wat vaak gaat over het helen van je innerlijk kind helen, waardoor je vrij kunt zijn van allerlei oude belemmeringen en pijnen.

Module 3: openen voor intuïtie / hulpbronnen

Bij deze module gaan je je nog verder openstellen voor de hulpbronnen die je kunt inzetten om intuïtiever een behandeling te verzorgen. Er is een theoriegedeelte met uitleg over gidsen, intuïtieve vermogens, zorgen voor je eigen energie en de werking van intenties. In het praktijkgedeelte ga je je gids ontmoeten, ervaren welke energie van jou is en welke energie van de ander is. Hoe moet je je goed afschermen en hoe blijf je dicht bij jezelf zodat je geen energie verliest? Je gaat aan de slag om je intuïtieve vermogens verder te ontwikkelen en ontdekt de kracht van de werking van intenties.

Module 4: organenleer en psychosomatiek

In deze module gaan we ons richten op de psychosomatiek achter bepaalde klachten. Zo ook bij de organen; waar staat elk van de organen voor? Welke emoties horen hier bij? Wat betekent een overactief of een onderactief orgaan? Hoe houden ze verband met elkaar? Naast deze uitvoerige theoretische en praktijk benadering, gaan we ook in op het behandelen met gidsen, we gaan dieper in op het behandelen van de aura en gaan werken met de tafelbehandeling. 

Module 5: spiegelen en gesprekstechnieken, coaching en therapie

In deze module gaan we aan de slag met het “ken uzelf, dan ken je ook de ander”. Dat betekent, dat we gaan onderzoeken waar onze lessen voor onszelf in verscholen liggen. We gaan uitgebreid in op de theorie van het spiegelen, kernkwaliteiten en gesprekstechnieken. Hierbij bespreken we ook de verschillen tussen therapie en coaching. Daarna gaan we dit in de praktijk oefenen. Tevens leer je een Reiki techniek op deze dag waarmee je nog meer vanuit verbinding een behandeling kan geven. Aan het eind van het tweede dagdeel gaan we integreren wat we hebben geleerd en hoe je Reiki  / energiewerk voor de toekomst in kunt zetten. We maken hiervoor gebruik van inzichtskaarten, visualisaties en creatief werken middels intuïtief tekenen.

 Module 6: combinaties technieken / vaardigheden en verdiepende Reiki techniek

Bij deze module zijn we net over de helft van het aantal modules van leerjaar 1. We gaan dan ook al het geleerde combineren en integreren, zodat alle aangereikte technieken, vakinhoudelijke kennis, en behandelwijzen eigen wordt. Dat betekent het volgende; we gaan combinaties maken tussen chakra’s, aura en organen, samenvoeging van diverse technieken, verdiepen intuïtieve vermogens, werken met klankschalen en koshi’s en tot slot de verdieping in de Reiki symbolen. Tevens gaan we aan de slag met de Japanse Reiki technieken: Reiki en Byosen komt bijvoorbeeld daarbij als onderdeel naar voren. Hoe werkt Reiki en Byosen en wanneer pas je dit toe?

Module 7: werken met edelstenen, inzichtkaarten en remedies in combinatie met Reiki

In module 7 zullen er nieuwe  technieken worden aangedragen om je nog breder neer te zetten als Holistisch Therapeut en nog beter op de hulpvraag van de cliënt in te spelen. Uiteindelijk is natuurlijk niet het doel om zoveel mogelijk technieken te leren, maar wel dat de technieken die je leert, intuïtief kunt inzetten, als de behandeling van de cliënt daarom vraagt. In deze module is er in het eerste dagdeel uitleg over het gebruik van edelstenen, chakraset remedies en het gebruik van inzichtkaarten ter ondersteuning van de behandeling. In het tweede dagdeel gaan we de theorie in praktijk brengen en werken we met edelstenen in morfogenetisch veld, we behandelen  met de chakraset remedies en maken gebruik van inzichtkaarten.

Module 8: Reiki en systemisch werken

In het eerste dagdeel zal ik uitleggen wat systemisch werken inhoudt en hoe je het kunt inzetten ter ondersteuning van je behandeling. We gaan in het tweede dagdeel onder andere aan de slag met systemisch werk tov blokkades, systemisch werken inzetten voor een gerichte hulpvraag van een cliënt. In het tweede dagdeel gaan we, nadat ik uitleg heb gegeven, meerdere reiki (versterkende) technieken toepassen. Daarnaast gaan we kijken hoe je een behandeling verzorgt van A-Z. Welke stappen komen erin voor? Hoe ga je je (energetisch) voorbereiden? Hoe stem je je af? Wat ga je behandelen? Waar denk je aan bij de afronding? Wat bespreek je in de evaluatie na de behandeling? Welke tips geef je mee? Ook komt daarbij de tafelbehandeling met coaching vaardigheden aan bod. Uiteraard gaan we ook een behandeling van A tot Z in het praktijkgedeelte doorlopen. We maken hierbij ook gebruik van diverse technieken en combinaties, zodat we langzamerhand steeds meer een complete behandeling kunnen verzorgen. Dit is tevens een goede voorbereiding voor les 9, de toetsdag.

Module 9: behandeling van A-Z middels praktijktoets

Op deze dag valt de praktijktoets. Dat houdt in dat je een holistisch consult geeft van 1 uur aan een medestudent. Je krijgt hierin feedback van de docent, een examinator en je oefencliënt. Daarnaast ben je zelf ook bij een andere medestudent de oefencliënt voor de praktijktoets. Hierin breng je ook een gerichte hulpvraag in. Op de dag zelf krijg je ook direct te horen hoe de praktijktoets is gegaan. Het is een prachtige leerzame dag, waarin wij gaan kijken hoe we jou kunnen helpen nog meer in je authenticiteit te komen en vanuit je kracht te kunnen zijn wie je bent. En vervolgens van daaruit ook te kunnen behandelen.

Module 10: afronding leerjaar 1, waarin al het geleerde naar voren komt

In de laatste module van leerjaar 1 gaan we in de ochtend nog een vogelvlucht maken van alle geleerde highlights (ook Reiki 1 en 2). We gaan aan de slag met systemisch werk ten opzichte van de essentie, we leren een nieuwe techniek; EFT, en tot slot je krijgt een voorbereiding voor de  Reiki 3 (Master) cursus.

Reiki 3 cursus (Reiki Master)

Tussen leerjaar 1 en leerjaar 2 ontvang je je Reiki 3 cursus en wordt je Reiki Master. Deze dag volg je als groep. Hier wordt de energie nog een 16 keer zo sterk. Dit merk je gelijk in de behandelingen die je geeft. Je kunt hiermee nog gerichter op spiritueel niveau handelen. Voor deze dag krijg je ook nog een Reiki Master certificaat. 

Welke literatuur wordt verplicht gesteld in het 1e jaar?

De volgende boeken behoren tot de verplichte literatuur. Tijdens de lessen zal er nog meer aanvullende literatuur genoemd worden, welke niet verplicht worden gesteld, maar wel aanbevolen wordt. Per module is er studiemateriaal ontwikkeld. Deze is via een inlogomgeving op de website beschikbaar.

 • Barbara Ann Brennan - Licht op de aura
 • Michael A. Singer – Geluk zonder voorwaarden
 • Diana Stein - De Kern van Reiki
 • Christiane Beerlandt - De sleutel tot zelfbevrijding
 • R. Dahlke - De zin van ziek zijn
 • Gangaji - De diamant in jezelf
 • Debbie Ford – Licht op de schaduw
 • Anodea Judith - Handboek Chakrapsychologie
Wat in ieder geval aanbevolen wordt:
 • Janita Venema - Het fluisterkind
 • Jennifer Hinton - Gronden
Wat kun je verwachten na 1 jaar opleiding tot Holistisch Therapeut?

De eindtermen van leerjaar 1:

 • Je hebt een diepere ervaring van Reiki en de Reikisymbolen.
 • Je hebt diepere ervaring met Healing en Magnetiseren.
 • Je beheerst de basis van alle vakinhoudelijke kennis en technieken; chakra’s, aura, organenleer en psychosomatiek.
 • Je weet hoe een klacht is opgebouwd tot de kern van de hulpvraag en je kunt in de basis met patronen, overtuigingen en innerlijk kindwerk aan de slag.
 • Je bent in staat je intuïtieve vermogens in te zetten en hulpbronnen in te schakelen
 • Je kunt een (eenvoudig) coachgesprek voeren.
 • Je beheerst in de basis diverse aanvullende technieken; systemisch werken en opstellingen, inzichtkaarten, chakraset remedies, werken met edelstenen.
 • Je bent in staat een cliënt te ondersteunen bij emoties die naar boven komen.
 • Je bent bereid open naar jezelf te kijken en weet hoe je jezelf kunt helen.
 • Je kunt goed omgaan met wát je maar tegenkomt in een (energetische) behandeling van A-Z.
 • Je kunt mensen begeleiden met diverse loslaattechnieken.
 • Je bent in staat de spiegels te zien in mensen om je heen en leert zonder oordeel naar mensen te kijken.
 • Je hebt een duidelijke ervaring gehad van wie je in werkelijkheid bent.